Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής
Αναρτήθηκε η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007)
Η προκήρυξη δεν αφορά το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων αλλά τις κάτωθι:
1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
5. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Την προκήρυξη μπορείτε να την αντλήσετε από εδώ

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Κενές οργανικές θέσεις ανά οργανική μονάδα – αιτήματα για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση
Πύργος 11-10-2017


Αριθ. Πρωτ.: 160


ΠΡΟΣ:
1.     Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email:  gd.eslit@pde.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
1.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.        Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης
email: d.drivilas@pde.gov.gr
3.        Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
4.         ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Κενές οργανικές θέσεις ανά οργανική μονάδα – αιτήματα για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση
ΣΧΕΤ.:
α)η υπ΄ αριθμ.  ΔΟM/Φ.20/οικ.32644/3-10-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ΑΔΑ: Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ]
β) η υπ΄ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554/1-9-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης [Α∆Α: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8]


Με αφορμή την υπ΄ αριθμ.  ΔΟM/Φ.20/οικ.32644/3-10-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ΑΔΑ: Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ] με θέμα «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel», με την οποία ζητείται για κάθε οργανική μονάδα ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται και ο αριθμός των θέσεων που είναι κενές για τη εν λόγω μονάδα αποκλειστικά και με δεδομένο ότι στον ισχύον Οργανισμό   Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (όπως έχει αποτυπωθεί στο υπ΄ αριθμ. 4309 τ. Β / 2016 ΦΕΚ και έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ.  165633/17 (ΦΕΚ 2953 Β/29-08-2017) απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκεκριμένα στο άρθρο 38), ο αριθμός των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα έχει κατανεμηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο οργανικών μονάδων, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε το ψηφιακό οργανόγραμμα (αρχείο excel) που αποστείλατε στο αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με την αναφερόμενη εγκύκλιο.
Σημειώνουμε τον προβληματισμό μας από το γεγονός ότι, ενώ στο άρθρο 241 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) προβλέπεται ότι στον οργανισμό καθορίζονται «…οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού» (κάτι που στον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει εφαρμοστεί), η ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος ζητάει την αποτύπωση της κατανομής του προσωπικού σε επίπεδο οργανικών μονάδων σε προφανή αντίφαση με το κυρίαρχο νόμο και μάλιστα χωρίς να απαιτεί ουδεμία απόφαση συλλογικού οργάνου για την εξειδικευμένη κατανομή του προσωπικού.
Με δεδομένη την υποστελέχωση που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω των εφαρμοσμένων πολιτικών λιτότητας, γεγονός που αποδυναμώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που έχουμε υποχρέωση να παρέχουμε στους πολίτες, παρακαλούμε παράλληλα να μας κοινοποιήσετε τα αιτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016.
Ο Σύλλογος μας, μέσα από τα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει, θα αγωνίζεται για την βελτίωση τόσο των όρων εργασίας των συναδέλφων όσο και για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, όχι μέσα από κατάπτυστες προσχηματικές διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά μέσα από την αέναη προσπάθεια του για την στελέχωση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευσή του, την επάνδρωσή των υπηρεσιών με μέσα, την μείωση της γραφειοκρατίας, την τυποποίηση των διαδικασιών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή αξιολόγηση   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                            Αθήνα  4 /10 /2017                      
                                          Αριθμ. Πρωτ.:100
Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή αξιολόγηση

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, ενάντια στην απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη, ενάντια σε όλους τους μηχανισμούς, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των συναδέλφων μας.
Η συμμετοχή Πανελλαδικά στη συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση δείχνει πως οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους, τη στάση τους και τη δράση τους έκαναν κουρελόχαρτο την ντροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ.
Με ποσοστά, που ξεπερνούν και το 90% δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να παρεμποδίσουν την αντεργατική αξιολόγηση.
Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση που έφτασαν οι Σύλλογοι των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών, όπως σε Ξάνθη 98%, Καβάλα 95%, Αχαϊα 90%, Ηλεία και Πέλλα 70%, Κοζάνη 96%, Γρεβενά 72%,Θεσπρωτία 67%, Θεσσαλονίκη 90%, Σέρρες 83%, Ημαθία 85%, Χαλκιδική 85 % κλπ
Η μάχη συνεχίζεται... απέναντι στους μηχανισμούς, την τρομοκρατία, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς… απέναντι σε όλους όσους έδωσαν και με αυτόν τον τρόπο «εξετάσεις» για τις ικανότητά τους να προωθούν την ανθρωποφαγία και τον ανταγωνισμό, προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέσεις ευθύνης.
Η μάχη συνεχίζεται...
Συνάδελφοι, παραμένουμε κοντά στους συναδέλφους μας μέχρι τέλους (23/10), για να μην λυγίσουν, συνεχίζουμε την προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους μας που έδωσαν αξιολόγηση, να την ανακαλέσουν και συνεχίζουμε να καλούμε τους προϊσταμένους να μην γίνουν αξιολογητές, να μην αποδεχτούν να υλοποιήσουν την απεργοσπαστική, διασπαστική, τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Εμείς δίνουμε το χέρι σε όποιον θέλει «να σηκωθεί», σε όποιον θέλει να βλέπει τον συναδέλφό του στα μάτια, σε όποιον δεν ξεχνά τι θα πει άνθρωπος…
Ότι πάνω απ’ όλα άνθρωπος είναι αυτός που αντιλαμβάνεται, ονειρεύεται, δημιουργεί, διαμορφώνει το μέλλον του, αγωνίζεται, επαναστατεί…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-10-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πύργος  4-10-2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνεχίζεται η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία-αποχή
Οι κάθε είδους απειλές και εκβιασμοί από την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της διοίκησης για να κάμψουν την απεργία
ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Τα πρώτα μηνύματα κατά τη λήξη του πρώτου 10ημερου που έρχονται από όλη τη χώρα επιβεβαιώνουν το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην απεργία-αποχή τόσο στους εργαζόμενους όσο και στα στελέχη που διατηρείται και μετά την περίφημη απεργοσπαστική τροπολογία της κυβέρνησης.
 Οι εργαζόμενοι έδωσαν τη δική τους απάντηση στους απίθανους ισχυρισμούς της κ. Γεροβασίλη για «αντιδράσεις από μια μερίδα συνδικαλιστών και κάποιων στελεχών που παραπλανούν και εμποδίζουν τους υπάλληλους που θέλουν να στηρίξουν την αξιολόγηση της κυβέρνησης».
Σήμερα συνεχίζεται η πολύμορφη κινητοποίηση με βάση τις αποφάσεις των σωματείων και ομοσπονδιών σε κάθε χώρο με κατά τόπους και κατά κλάδους συγκεντρώσεις με η χωρίς στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις στους εργασιακούς χώρους, καταλήψεις των γραφείων προσωπικού η πρωτόκολλου ενώ συνεχίζονται οι συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και οι συγκεντρώσεις στελεχών ενισχύοντας την συμμετοχή στην απεργία αποχή και το μπλοκάρισμα της διαδικασίας και στο 2ο δεκαήμερο που καλούνται να  αξιολογήσουν οι Αξιολογητές Α.
Μαζί με τα μηνύματα αγώνα και συνέχισης της απεργίας-αποχής φτάνουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και πολλές καταγγελίες για κάθε είδους μεθοδεύσεις στις οποίες καταφεύγουν στελέχη της διοίκησης σε διάφορες υπηρεσίες  προκειμένου να ανακόψουν το απεργιακό ρεύμα και να εμφανίσουν με κάθε τρόπο αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στη διαδικασία.
Εκτός από την απεργοσπαστική τροπολογία και τον εκβιασμό που ασκείται άμεσα από αυτή, πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνουν οι έμμεσες και άμεσες απειλές που κυκλοφορούν υπογείως ως φημολογία ταυτόχρονα με τις κάθε είδους μεθοδεύσεις που παραβιάζουν ακόμα και την τυπική τήρηση της νομιμότητας  των πρόσφατα ψηφισμένων νόμων τους.
Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης είναι κάποια μόνο από τα «μέσα» που επιστρατεύονται  και  αποδεικνύουν τον πανικό της και των πρόθυμων στελεχών της διοίκησης μπροστά στο μεγάλο απεργιακό ρεύμα ενάντια στην αξιολόγηση.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για άλλη μια φορά χαιρετίζει τους απεργούς-απέχοντες από την αξιολόγηση που δεν κάμπτονται από τους εκβιασμούς και συνεχίζουν περήφανα και με αξιοπρέπεια τον αγώνα.
Η διατήρηση σε πολλούς βασικούς κλάδους και υπουργεία των υψηλών ποσοστών της τάξης του 70, 80 και 90%   αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις με μικρότερη συμμετοχή η διαδικασία της αξιολόγησης έχει ήδη στην πράξη ακυρωθεί. Είναι ήδη διάτρητη η διαδικασία καθώς διαμορφώνεται ένας τραγέλαφος όπου κάποιοι θα έχουν συμμετάσχει και κάποιοι όχι, κάποιοι άλλοι θα έχουν την αξιολόγηση του Αξιολογητή Α και κάποιοι όχι και κάποιοι θα έχουν αξιολόγηση από Αξιολογητές Β΄ και κάποιοι όχι καθώς ήδη έχει δηλωθεί σημαντική συμμετοχή στην απεργία αποχή και από Αξιολογητές Β΄.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες να συνεχίσουν αποφασιστικά και με αξιοπρέπεια τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής στην απεργία-αποχή.
Με συνέχιση των συλλογικών διαδικασιών Γενικών Συνελεύσεων, περιοδειών, συναντήσεων στελεχών, συγκεντρώσεων και δυναμικών κινητοποιήσεων – καταλήψεων κλπ στους χώρους δουλειάς, με συνέχιση της συγκέντρωσης υπογραφών αλλά και με κάλεσμα σε όσους συναδέλφους λύγισαν κάτω από το βάρος των απειλών να ζητήσουν πίσω την έκθεση αξιολόγησης που κατέθεσαν και να δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία αποχή ακόμα. Δίνουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Και το 2ο 10 ήμερο αποτελεί χρονικό διάστημα κρίσιμο για την οργάνωση και συνέχιση του αγώνα με κορύφωση των κινητοποιήσεων – συγκεντρώσεων στις 12 Οκτώβρη που κλείνει το 2ο δεκαήμερο για την κατάθεση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α΄. Καμιά έκθεση αξιολόγησης να μην κατατεθεί.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης από την ΑΔΕΔΥ των σωματείων του Δημοσίου για το νομοσχέδιο της αξιολόγησης του Δημοσίου και για τις επερχόμενες δράσεις της ΑΔΕΔΥ, θα μιλήσει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6-10-2016 στις 13.00 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Π.Ε. Ηλείας το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Γρηγόρης Καλομοίρης.  
Η συμμετοχή όλων για ενημέρωση είναι απαραίτητη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις του Δ.Σ. με τους εργαζόμενους  για τις αξιολογήσεις προέκυψαν κάποιοι προβληματισμοί και ερωτήματα, που χρειάζεται να απαντηθούν γιατί υπάρχει σκόπιμη παραπληροφόρηση για να δημιουργείται σύγχυση και να τους αναγκάσουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης.
1ο ερώτημα
Ως αξιολογούμενος θα έχω συνέπειες (πειθαρχικές ή δεν θα μπορώ να κριθώ προϊστάμενος) αν συμμετάσχω στην Απεργία – Αποχή που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ – ΟΣΥΑΠΕ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
Απάντηση : Εφόσον την προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ που κηρύχθηκε νόμιμα, δεν την προσέβαλε η κυβέρνηση για να ακυρωθεί στα Δικαστήρια ως παράνομα ληφθείσα ή καταχρηστική, όσοι συμμετέχουν στη απεργία είναι καλυμμένοι γιατί προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθ. 23), τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθ. 46) και τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 που ακόμη ισχύει. Ακόμη και αν στη συνέχεια, αργότερα η απεργία κριθεί παράνομη, η απόφαση αυτή, με βάση το αναγνωρισμένο και από τον Άρειο Πάγο τεκμήριο νομιμότητας για κάθε απεργία, θα επιφέρει τυχόν κυρώσεις από τότε και μετά, δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθούν κυρώσεις αναδρομικά.
Η τροπολογία Γεροβασίλη για τις αξιολογήσεις, αναφέρει ότι οι προϊστάμενοι (Τμηματάρχες – Διευθυντές – Γενικοί Διευθυντές) δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ξανακριθούν όταν με δική τους υπαιτιότητα δεν θα αξιολογήσουν τους υφιστάμενους.
Τόσο οι προϊστάμενοι όσο και οι Δ/ντές, συμμετέχοντας στη νόμιμα κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ, δεν είναι «υπαιτίως» που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους, δηλαδή δεν το κάνουν από δόλο ή αμέλεια, αλλά εξαιτίας ακριβώς της συμμετοχής τους στην απεργία… Το έγγραφο μάλιστα με το οποίο το γνωρίζουν στην Υπηρεσία τους, αποδεικνύει καταφανώς το γεγονός αυτό. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους εργαζόμενους.
Συμμετέχουμε λοιπόν σε νόμιμα κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ και η μη συμμετοχή μας στην αξιολόγηση δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα (βλέπε γνωμοδοτήσεις των Λαζαράτου Πάνο  καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών - Άρη Καζάκου Καθηγητή Εργατικού Δικαίου Α.Π. Θεσσαλονίκης  και Μαρίας- Μαγδαλινής Τσίπρα Δικηγόρου – Εργατολόγου).
Ούτε πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να στοιχειοθετηθεί όταν η μη συμμετοχή μας οφείλεται σε νόμιμα προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ.
2ο ερώτημα
Αν δεν συντάξω το φύλλο αξιολόγησης ή δεν αξιολογήσω, αποκλείομαι από τις διαδικασίες κινητικότητας του ν. 4440/2017 ;
Απάντηση : Ο νόμος για την κινητικότητα προβλέπει  ότι οι φορείς που  μπορούν να ενταχθούν στην κινητικότητα και κατά συνέπεια και οι υπάλληλοι που μπορούν να κάνουν αίτηση για μετάταξη  είναι αυτοί  που  θα έχουν νέα οργανογράμματα με περίγραμμα θέσεων και εφόσον οι υπάλληλοι που θα υπηρετούν στο φορέα θα είναι πάνω από το 50% των οργανικών θέσεων, ανά κλάδο. 
Στις διαδικασίες της κινητικότητας δεν υπάρχουν κριτήρια για τη μετάταξη, αλλά μία Επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους  θα κρίνει με συνέντευξη στο ποιος θα μεταταχθεί !!!!!!!
Επίσης ήδη το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Εγκύκλιό του ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554/1-9-2017 δεν περιλαμβάνει το κριτήριο της αξιολόγησης, αφού μετά την συντριπτική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης υποχρεώθηκε να το αφαιρέσει. Αποδείξαμε έτσι ότι μπορούμε να τους αναγκάζουμε να αφήνουν στα χαρτιά αντεργατικές ρυθμίσεις τους.
3ο ερώτημα
Αφού θα με αξιολογήσουν που θα με αξιολογήσουν, τουλάχιστον για να μην με αξιολογήσουν μόνοι τους, ερήμην μου, ας συμπληρώσω το Έντυπο Αξιολόγησης για να κάνω την αυτοαξιολόγησή μου.

Απάντηση
Έτσι κι άλλιως θα σε αξιολογήσουν ερήμην σου, καθώς στο Έντυπο της Αξιολόγησης δεν υπάρχει πουθενά αυτοαξιολόγηση ή αυτοβαθμολόγηση όπως ίσχυε στο παλιό Έντυπο. Υπάρχει μόνο η περιγραφή των καθηκόντων σου και τα τυπικά προσόντα, που έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία και η Περιφέρεια τα γνωρίζει.

4ο ερώτημα
Εφόσον οι γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται παραπάνω κρίνουν ότι η τροπολογία της Γεροβασίλη  είναι αντισυνταγματική γιατί δεν προσφεύγει η ΑΔΕΔΥ στα Δικαστήρια για την αντισυνταγματικότητα του νόμου.


Απάντηση
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό και δικονομικό σύστημα της χώρας μας, επειδή δεν έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο, η συνταγματικότητα των νόμων μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσα από την εφαρμογή διοικητικών πράξεων, αποφάσεων και λοιπών παρόμοιων πράξεων.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν βγήκε, ούτε προβλέπεται να βγει κάποια απόφαση ή εγκύκλιος κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου της αξιολόγησης που να προσθέτει κάτι εκτός από την επανάληψη του νόμου (όπως έκανε η Γεροβασίλη με την  εκδοθείσα εγκύκλιο), επομένως δεν μπορεί να γίνει προσφυγή αντισυνταγματικότητας.
Με τα ισχύοντα οι μόνες προσφυγές που μπορούν να γίνουν είναι μελλοντικά κατά τυχόν αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων πχ αποκλεισμού από θέσεις ευθύνης κλπ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο της Περιφέρειας Αττικής, να δώσουμε από κοινού τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, για να υλοποιηθεί και να πετύχει η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτή. Να μην υποκύψουμε στον εκβιασμό της κυβέρνησης. Με την τροπολογία Γεροβασίλη η κυβέρνηση επιχειρεί να διαιρεθούμε και να φαγωθούμε μεταξύ μας, ποινικοποιεί την συμμετοχή μας στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων. Ακόμη χειρότερα επιδιώκει να εξαγοράσει συνειδήσεις και να ποδοπατήσει την αξιοπρέπεια μας. Ας μην το επιτρέψουμε.
Από την πλευρά μας κατανοούμε την φιλοδοξία κάθε εργαζόμενου να εξελιχθεί υπηρεσιακά με βάση την επιστημονική του επάρκεια και την εργασιακή του εμπειρία. Κατανοούμε την σημασία του επιδόματος ευθύνης στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε συναδέλφου, λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες που έχουμε υποστεί στα εισοδήματά μας. Μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε και το φόβο που πιθανά νιώθουν ορισμένοι συνάδελφοι. Όμως αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται αυτό. Κρίνονται πολλά περισσότερα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε συλλογικά, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση και τις δυσμενείς επιπτώσεις, που αυτή θα επιφέρει στον καθένα μας αλλά και συνολικά στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Αν σήμερα κάνουμε πίσω, αύριο θα μας ζητήσουν πολλά περισσότερα.
Τώρα είναι ώρα ευθύνης. Ας μη δεχτούμε να ποδοπατήσουν την αξιοπρέπειά μας. Ανεξάρτητα από τους ενδοιασμούς, τις σκέψεις και πιθανά τις επιμέρους αντιρρήσεις που έχουν ορισμένοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να πάρουμε θέση και οι επιλογές που έχουμε είναι συγκεκριμένες.
Ή θα ταχθούμε με το Σωματείο και τα δικαιώματά μας ή με την κυβερνητική πολιτική.
Ή θα σταθούμε πλάι στο συνάδελφο ή καθένας θα κοιτάει τον εαυτό του.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ακόμα κι αυτούς που έχουν ήδη παραδώσει τα Έντυπα Αξιολόγησής τους να ζητήσουν με αίτησή τους την ακύρωσή τους. Να μην δεχτούν τις κάθε πιέσεις που ασκούνται, τα «χτυπήματα» στην πλάτη και τις όποιες υποσχέσεις μοιράζονται και να  ταχθούν με τους συναδέλφους τους. Να μη δεχτούν να ποδοπατηθεί το δικαίωμά μας να απεργούμε, ποινικοποιώντας το!
Να αντιταχθούμε στην ανταπεργία, που αυτός ο νόμος θεσμοθετεί και μάλιστα με απροκάλυπτο τρόπο!
Να σκεφτούν όλοι οι συνάδελφοι γιατί κόπτονται κυβέρνηση και «κουαρτέτο» τόσο πολύ να περάσει κάτι, που είναι τόσο «ανώδυνο», όπως λένε; Γιατί αποτελεί η αξιολόγηση προαπαιτούμενο της 3ης αξιολόγησης της κυβέρνησης, μαζί με όλα τα άλλα αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα; Γιατί έχουν ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς τους για να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων;
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην ακούν «τα παπαγαλάκια», που διαδίδουν σκόπιμα ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν ήδη παραδώσει τα Έντυπά τους. Τα μηνύματα από τους περισσότερους Συλλόγους τους διαψεύδουν.
Ας μην βρει κανέναν συμπαραστάτη κυβέρνηση και ΝΔ, που μαζί χέρι-χέρι ψήφισαν κι αυτή την τροπολογία, όπως ψήφισαν και τα μνημόνια.
Μετέχουμε όλοι την Τρίτη 3 Οκτώβρη – μέρα Πανελλαδικής Δράσης όλων των δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή «αξιολόγηση» στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση-Συγκέντρωση στο Συγγρού 80-88, στις 8.30 πμ.
                                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                                             ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Video με δηλώσεις του Τσίπρα το 2014 για την αξιολόγησηΤο 2014 ο Τσίπρας σε επίσκεψή του στην ΑΔΕΔΥ με αφορμή την αξιολόγηση έλεγε:
«...η απόφαση για την κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Το  ιερό δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Καμία εκτελεστική ή δικαστική εξουσία δεν δικαιούται να καταστρατηγήσει το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες και ας το γνωρίζουν καλά ότι δεν πρόκειται να το αφαιρέσουν με μια απόφαση δικαστηρίου και είναι μια πολιτική επιλογή. Θα υπάρξει ένα ευρύτατο πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο για τη διεκδίκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στην απεργία και τη διεκδίκηση.»

Δείτε ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων του εδώ