Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με τρεις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην Δι@ύγεια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην μετακίνηση προϊσταμένων επιπέδων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης καθώς και στον ορισμό αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας.

Ειδικότερα με την υπ.  Αριθ. 13665/200/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: 6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8] αποφάσισε για τις μετακινήσεις των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και όσο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μεταφέρει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.
Οι συνολικές μετακινήσεις προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης αφορούν:
1. Τον Σταματελάτο Λυκούργο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
2. Την Σπυράκη Ελένη του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
3. Τον Νομικό Νικόλαο του Θεοδώρου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
4. Τον Λάμπο Θεόδωρο του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
5. Την Συμεωνίδου Σοφία του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ορίζοντάς την Προϊσταμένη αυτής.
6. Τον Δημητρακόπουλο Σταύρο του Ιωάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
7. Τον Παπασημακόπουλο Χρήστο του Περικλή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
8. Την Καραθανάση Ειρήνη του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
9. Τον Αλεξόπουλο Αναστάσιο του Αδάμ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
10. Τον Γυφτογιάννη Γεράσιμο του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
11. Την Σουδενιώτη Πηνελόπη του Θεοδώρου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
12. Τον Αλεξόπουλο Βασίλειο του Αγγελή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.

Με την υπ.  Αριθ. 13664/199/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: Ρ9Φ27Λ6-ΔΩ0] αποφάσισε για τις μετακινήσεις των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Οι συνολικές μετακινήσεις αφορούν:
1. Την Γεωργία Πλώτα του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ορίζοντάς την Προϊσταμένη αυτής.
2. Τον Κωνσταντίνο Κόλλαρη του Ηλία, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
3. Τον Νικόλαο Τσολοδήμο του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.

Τέλος με την υπ.  Αριθ. 13666/201/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: ΨΒ9Δ7Λ6-Σ1Π] αποφάσισε τον ορισμό αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Καραμπάτσου Βασιλική του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας


ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας Δευτέρα 15/01/2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κήρυξη Στάσης Εργασίας
Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη ωραρίου
Συγκέντρωση πλατεία Κλαυθμώνος ώρα 12:30μμ και πορεία προς τη Βουλή
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την ψήφιση την προσεχή Δευτέρα, 15 του Γενάρη, από τη Βουλή, του πολυνομοσχεδίου, που περιλαμβάνει τα 70 προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία με την εισαγωγή που 50%+1, οι πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο από 500 ευρώ και πάνω, το υποχρεωτικό 30ωρο στην εκπαίδευση και οι συγχωνεύσεις σχολείων, η επανεξέταση των ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο με στόχο τον περιορισμό των δικαιούχων κατά 70.000 κλπ,
κηρύσσει
Στάση Εργασίας σε όλο το Δημόσιο τη Δευτέρα, 15 του Γενάρη 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου. Ταυτόχρονα, οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30μμ την ίδια μέρα στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα, με αιτήματα:
1.     Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία
2.     Να μην ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Χωρίς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκλεισε ο πρώτος κύκλος κινητικότητας
ΠΗΓΗ: Ergasianews.gr

Χωρίς την συμμετοχή δήμων και περιφερειών ως φορείς υποδοχής «έκλεισε» ο πρώτος κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο, καθώς οι ΟΤΑ δεν μερίμνησαν ώστε να επικαιροποιήσουν και να αναρτήσουν τα ψηφιακά οργανογράμματά τους, μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φορέων στο νέο σύστημα μετατάξεων. Αντιθέτως, 3 Περιφέρειες και 3 Δήμοι βρίσκονται στη λίστα των δημόσιων φορέων των οποίων οι υπάλληλοι δείχνουν διαθέσεις να αποχωρήσουν, διεκδικώντας κάποιες από τις προς κάλυψη θέσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένα πλήθος υπαλλήλων των παραπάνω ΟΤΑ υπέβαλλε αιτήσεις προκειμένου να αλλάξει υπηρεσία, είτε μέσω απόσπασης είτε μέσω μετάταξης.
Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους φορείς που είχαν πάνω από 5 υπαλλήλους που ζήτησαν να μετακινηθούν είναι οι εξής:
  • Δήμος Αθηναίων: 24 υπάλληλοι
  • Περιφέρεια Αττικής: 22 υπάλληλοι
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 9 υπάλληλοι
  • Δήμος Χαλκιδέων: 8 υπάλληλοι
  • Περιφέρεια Κρήτης: 7 υπάλληλοι
  • Δήμος Κηφισιάς: 6 υπάλληλοι
  • Δήμος Μυκόνου: 6 υπάλληλοι

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Συνάδελφοι, ισσες
σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε όλοι, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο να στηρίζουμε αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.
Ο  Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενόψει Χριστουγέννων  συγκεντρώνει τρόφιμα & είδη πρώτης ανάγκης για να προσφέρει σε κάθε παιδί τα βασικά είδη που χρειάζεται για να νιώσει τη χαρά των γιορτών.
Η ευαισθησία και η κινητοποίηση όλων μας είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Οργανισμού, ώστε να σταθεί δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη. Οι βασικότερες ελλείψεις είναι:
·       ζυμαρικά, σάλτσα ντομάτας,
·       γάλα,
·       λάδι, αλάτι, ξύδι, όσπρια,
·       αλεύρι,
·       είδη πρωινού (μέλι, κακάο, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά, κρουασάν …)
·       βρεφικές κρέμες, βρεφικό γάλα, είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντηλα, κρέμες συγκάματος, σαμπουάν, αφρόλουτρα)
·       προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά & απολυμαντικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων και πιάτων, χλωρίνη), χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες)

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν, η συγκέντρωση των ειδών αυτών θα πραγματοποιείται :
1.      Στο Διοικητήριο από τούς
Κούτρα Ιωάννα          1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας  2621360130
Τσεπενέκας Σπύρος  2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας  2621360249
2.      Στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Συντριάδα από
Τσίπας Θεόδωρος     τηλ. επικοινωνίας    2621363703

Η συγκέντρωση των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 20Δεκεμβρίου 2017.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΟΣΥΑΠΕ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                            Αθήνα   5/12 /2017                      
                                          Αριθμ. Πρωτ.:128

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Απαντάμε με μαζική συμμετοχή στη Στάση Εργασίας  σήμερα 11.30-λήξη ωραρίου και την απεργία στις 14 Δεκέμβρη

Σαν τον «κλέφτη» για άλλη μια φορά νομοθετεί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να τσαλαπατήσει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων.
Κατέθεσε χθες στην Βουλή και ήθελε να ψηφίσει άρον-άρον σήμερα, τροπολογία που χτυπά το χτυπά το δικαίωμα στην απεργία.
Τα συμφώνησαν όλα με τους εργοδότες και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους.
Έτσι εξηγούνται οι πανηγυρισμοί κυβέρνησης και ΕΕ για το κλείσιμο της αξιολόγησης!!!
Η δήθεν απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας από το νομοσχέδιο του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής δεν αποτελεί επί της ουσίας απόσυρση, αλλά  ελιγμό της κυβέρνησης για να την επαναφέρει με «κανονικές» διαδικασίες.
Με αυτή τους την παρέμβαση δηλώνουν πως εννοούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, πως εννοούν τη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στους χώρους του ιδιωτικού τομέα…
Αποκαλύπτεται και μέσα από αυτήν την νομοθετική τους παρέμβαση πως εννοούν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα…. Αποκαλύπτεται ότι το θέλουν μόνο ως στήριγμα των καπιταλιστών, κι όχι ως εργαλείο παρέμβασης και σύγκρουσης στα χέρια των εργαζομένων.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουμε να θυμηθούμε ότι το Σύνταγμα του 1952 απαγόρευε την απεργία στους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 11), δικαίωμα που καταχτήθηκε από τις προηγούμενες γενιές με αιματηρούς αγώνες.
Οφείλουμε να θυμηθούμε την ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των πρωτοπόρων εργατών, που έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάνε μπροστά δικαιώματα και κατακτήσεις.
Οφείλουμε να σκεφτούμε γιατί άραγε περιορίζουν το δικαίωμά μας στην απεργία αφού όλο τον καιρό πιπιλίζουν τα μυαλά των εργαζομένων ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι αναποτελεσματικές; Να σκεφτούμε τι άραγε τους ενοχλεί, αφού όπως λένε τα ποσοστά συμμετοχής στις απεργίες είναι μικρά και… δεν ακολουθούν οι εργαζόμενοι…;
Να σκεφτούμε και να δούμε ξεκάθαρα αυτό που διακυβεύεται…, αυτό που τους φοβίζει…
Ότι κυβέρνηση, κράτος και εργοδότες παίρνουν τα μέτρα τους σήμερα, γιατί ξέρουν ότι αύριο θα θερίσουν θύελλες…. Ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν ιδιαίτερα μέτρα για να «φιμώσουν» τους εργαζόμενους που διεκδικούν, τους εργαζόμενους που δεν συμβιβάζονται με ψίχουλα, με μίζερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους, τους εργαζόμενους που δεν κλείνουν τα μάτια σ’ αυτό που συμβαίνει δίπλα τους, να μεγαλώνει διαρκώς ο πλούτος που παράγεται κι αυτοί να μην μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Βγάζουμε συμπεράσματα και απαντάμε.
Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία.
Κατεβαίνουμε στο δρόμο. Διαδηλώνουμε ενάντια στην αντεργατική μεθόδευση.
Παίρνουμε μέρος μαζικά  στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για  σήμερα 11.30 - λήξη ωραρίου και στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη.